"Valkiria"


Valkiria - flower

Valkiria flower - CA81

Valkiria flower - CA92

Valkiria flower - EC10

Valkiria flower - LV44

Valkiria flower - LV51

Valkiria flower - LV58

Valkiria flower - SA12

Valkiria flower -  SP43

Valkiria flower -  TO7

Valkiria flower -  TO13 


Valkiria - stripe

Valkiria stripe -  Valkiria stripe  

Valkiria stripe  

Valkiria stripe   

Valkiria stripe   

Valkiria stripe   

Valkiria  stripe   

Valkiria  stripe   

Valkiria  stripe   Valkiria stripe   

Valkiria - plain

Valkiria plain - 

Valkiria plain  

Valkiria plain  

Valkiria plain   

Valkiria plain   

Valkiria plain   

Valkiria  plain   

Valkiria  plain   

Valkiria  plain   Valkiria plain   

Состав: 62% - вискоза, 22% - пэ, 16% - хлопок

Мартиндейл: 13'000

Уход: 

Италия